Zásady ochrany údajov

U nás v LionsHome berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a snažíme sa, aby boli čo najviac chránené. Radi by sme vás informovali o podrobnostiach tu.

Osobné údaje našich užívateľov v zásade spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie fungujúcej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Spracovanie osobných údajov prebieha pravidelne a len so súhlasom užívateľa. Výnimka platí pre prípady, v ktorých nie je možné získať predchádzajúci súhlas z opodstatneného dôvodu a spracovanie údajov je povolené zákonom.1. Zodpovedné orgány za spracovanie údajov Zodpovedné orgány:
LionsHome GmbH
Sophien Str. 16
10178 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 - 120 534 095
E-Mail: info@lionshome.de

Osoba poverená ochranou dát:
ePrivacy GmbH
represented by Prof. Dr. Christoph Bauer
Burchardstrasse 14
20095 Hamburg
Germany

E-Mail: privacy@lionshome.de
2. Údaje, spracovanie údajov a právne základy 2.1 Kontaktné formuláre na webovej stránke Osobné údaje (ako napríklad IP adresa, meno, e-mailová adresa, adresa a ďalšie kontaktné údaje), ktoré od vás dostaneme v prípade otázok prostredníctvom nášho kontaktného formulára sú nami spracovávané.

Tieto informácie používame iba na zodpovedanie vašej otázky. Odoslaním formulára súhlasíte s tým, že môžeme uchovávať a spracovávať vaše údaje. Uchovávanie a spracovanie týchto údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (EU-GDPR). 2.2 Užívateľské účty (Obchody, Blogy, Experti) Spracovávame osobné údaje (ako napríklad IP adresa, meno, e-mailová adresa, adresa a ďalšie kontaktné údaje), ktoré od vás dostaneme pri vytváraní užívateľského účtu.

Tieto informácie používame výhradne na to, aby sme vám poskytli prístup do nášho systému a na splnenie účelu zmluvy. Ak si vytvoríte verejný profil (napríklad ako blog alebo expert), tieto údaje (ako napríklad meno, e-mailová adresa, článok, fotografie) sú dostupné aj tretím stranám.

Odoslaním registrácie súhlasíte s tým, že môžeme uchovávať a spracovávať vaše údaje. Uchovávanie a spracovanie týchto údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR EÚ. 2.3 Štatistické údaje a správanie sa pri používaní Pri používaní webovej stránky LionsHome zhromažďujeme štatistické informácie (ako napríklad zobrazenia stránok, kliknutia na jednotlivé produkty) a ukladáme štatistiky v súvislosti s vašou IP adresou. Tieto informácie potrebujeme na zlepšenie kvality webových stránok alebo aby sme vám poskytli lepšie výsledky vyhľadávania alebo prispôsobené výsledky / reklamy. Okrem toho ukladáme IP adresu pri klikaní na produkty, aby sme zabránili manipulácii (podvodným kliknutiam) a zaistili bezpečnosť našich systémov. Anonymizované IP adresy sú tiež poskytované tretím stranám na zabezpečenie kvality. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie týchto údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR EÚ. 2.4 Cookies Na poskytovanie určitých služieb sa používajú takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú dočasne uložené v počítači užívateľa. Súbory cookies môžu obsahovať ID užívateľa, šifrované heslo alebo ID relácie, dátum poslednej návštevy a ID sledovania a tým umožňujú poskytovať vyššiu úroveň použiteľnosti. Pomocou súborov cookies je rozpoznaný aj registrovaný užívateľ, aby mal lepší prístup do personalizovanej oblasti užívania. Cookies sú používané tiež na sledovanie úspešnosti reklamy. Súbory cookies sú vymazané keď skončíte s používaním našej online ponuky a odhlásite sa. Súbory cookies je možné deaktivovať a vymazať v nastaveniach prehliadača. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR EÚ. 2.5 Užívanie skriptovacích knižníc (Google webové fonty) Na zobrazenie špeciálnych fontov používa táto stránka knižnice skriptov a knižnice fontov z externých zdrojov, ako je napríklad Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Načítanie webovej stránky automaticky spustí spojenie s poskytovateľom knižníc skriptov a fontov. Poskytovateľ tu bude môcť získať vašu IP adresu, ako aj stránku, na ktorej bude knižnica použitá. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete na stránke: https://www.google.com/policies/privacy/. Knižnice skriptov a fontov sú potrebné na to, aby umožnili správnu prezentáciu webovej stránky. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR EÚ. 2.6 Google AdWords Tento web používa sledovanie konverzií Google. Ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy uverejnenej na stránkach Google, služba Google Adwords nastaví vo vašom počítači súbor cookie. Každý súbor cookie obsahuje individuálne ID. Po 30 dňoch tieto súbory cookie strácajú platnosť. Nie sú určené na osobnú identifikáciu a nemožno ich sledovať prostredníctvom webových stránok rôznych inzerentov.
Ak platnosť súboru cookie nevypršela, keď užívateľ znova navštívi naše webové stránky, môžeme rozpoznať, že tento užívateľ navštívil naše webové stránky prostredníctvom reklamy Google. Súbory cookie je možné deaktivovať prostredníctvom nastavení prehliadača (blokovať googleleadservices.com) a je možné ich odstrániť. Cookies sú používané na zhromažďovanie informácií o úspechu našich kampaní. Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR EÚ. 2.7 Google Analytics Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Informácie generované súborom cookie (vrátane IP adresy, prehliadača, operačného systému, sprostredkovateľa, dátumu / času) o vašom použití webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Aktivovaná anonymizácia IP adresy vašu IP adresu vopred skráti. Údaje o užívaní sú teda zhromažďované iba anonymne. Iba vo výnimočných prípadoch sa odošle úplná IP adresa na Google server v USA, kde je skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho užívania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivite na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a užívaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa poskytovaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v maximálnom možnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s vašim používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúci odkaz a nainštalujte [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk]

Kliknutím na this link môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics, čo môže slúžiť ako alternatíva k doplnku prehliadača, predovšetkým pre prehliadače na mobilných zariadeniach. Nastaví sa súbor cookie pre odmietnutie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-out cookie je platný iba v tomto prehliadači a iba pre naše webové stránky a je uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, musíte znova nastaviť opt-out cookie.

Google Analytics naďalej používame na analýzu údajov zo služieb Double-Click a AdWords na štatistické účely. Ak s týmto nesúhlasíte, môžete ich deaktivovať prostredníctvom Správcu predvolieb reklám http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie vyššie uvedených údajov o používaní prebieha podľa Čl. 6 (1f) EÚ-GDPR. 3. Ukladanie a prenos údajov V rámci spoločnosti majú k vašim údajom prístup iba zamestnanci, ktorí ich potrebujú na zmluvné alebo zákonné plnenie povinností. K vašim údajom môžu na tento účel získať prístup aj poverení poskytovatelia služieb a zástupcovia. Autorizovaní poskytovatelia služieb a zástupcovia sa zaviazali rovnakým spôsobom, akým my dodržiavame ochranu vašich údajov.

Vaše údaje budú uložené iba na serveroch v Nemecku alebo Európe. Len pri používaní služby Google Analytics sa môžu údaje príležitostne ukladať na servery v USA. 4. Doba uloženia V momente kedy údaje na plnenie zmluvných alebo zákonných predpisov nie sú potrebné, budú vymazané. Údaje relevantné pre splnenie obchodných a daňových lehôt alebo ako dôkaz je možné uložiť do stanoveného termínu (až 10 rokov). Štatistické údaje na predchádzanie pokusom o manipuláciu (podvod) a na zaistenie bezpečnosti systému sú uchovávané až 2 roky. 5. Práva a možnosť odvolania Máte právo na informácie (článok 15 EÚ-GDPR), opravu (článok EU-16 GDPR), zrušenie (článok 17 EÚ-GDPR), obmedzenie spracovania (článok 18 EÚ-GDPR), prenos údajov (článok 20 EÚ- GDPR) a právo namietať (článok 21 EÚ-GDPR). Okrem toho existuje právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 EÚ-GDPR).

Súhlas s používaním, spracovaním a prenosom osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, čo má vplyv na budúci zber údajov. Zrušenie je možné vykonať písomne ​​alebo e -mailom (info@lionshome.de).